Uzdevumi

1. Vocabulary

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Reading

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Reading

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Vocabulary

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Vocabulary

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Vocabulary

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Vocabulary

Grūtības pakāpe: augsta

3
8. Vocabulary

Grūtības pakāpe: augsta

4
9. Vocabulary

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Vocabulary

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Vocabulary

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Vocabulary

Grūtības pakāpe: zema

5

Testi

1. I, you and others

Grūtības pakāpe: vidēja

10

Metodiskie materiāli