Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

12,5p.
1. Salīdzināmās pakāpes teikumā – Comparison in the Sentences 1,5p.
2. Locīšana, trūkstošās pakāpes – Writing missing forms 2p.
3. Kurš ir viss...? – Who is the ...? 3p.
4. Salīdzināmās pakāpes, aizpildīšanas uzdevums – Comparison 3p.
5. Salīdzināmās pakāpes, rakstība – Comparison 3p.