Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

9p.
1. Salīdzināmās pakāpes, izvēles uzdevums – Comparison 1,5p.
2. Pārākā pakāpe teikumā, izvēles uzd. – Comparative in the Sentences 1,5p.
3. Vispārākā pakāpe teikumā, izvēles uzd. – Superlative in the Sentences 1,5p.
4. Salīdzināmās pakāpes teikumā, izvēles uzd. – Comparison in the Sentences 1,5p.
5. Salīdzināšana, patiesi un nepatiesi teikumi – Comparison, True or False 1,5p.
6. Salīdzināšana, patiesi un nepatiesi teikumi, 3 attēli – Comparison, True or False 1,5p.