Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

25p.
1. Klausīšanās, skaņas th, ph, sh, ch - Listening, Sounds th, ph, sh, ch 3p.
2. Skaņas th, ph, sh, ch - Sounds th, ph, sh, ch 3p.
3. Skaņas th, ph, sh, ch un attēli - Sounds th, ph, sh, ch and Their Pictures 3p.
4. Skaņa, alfabēta attēli - Sounds, Alphabetical Pictures 4p.
5. Diktāts, vārdi ar th, ph, ch un sh - Dictation, Words with th, ph, ch un sh 4p.
6. Skaņas - th, ch, sh un ph - un attēli – Sounds and letters 4p.
7. Skaņa - Sound 4p.