Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. "BE going to" veidošana - "BE going to" Izteiciena "BE going to" veidošana un locīšana.
2. "BE going to" lietošana - Using of "BE going to" Izteiciena "BE going to" lietošana.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teikuma priekšmets, izvēles uzdevums - Choosing Correct Subject 1. izziņas līmenis zema 1,5p. Choose correct subject in Present Simple sentences.
2. "BE going to" lietojums, izvēles uzdevums - Using of "BE going to" 1. izziņas līmenis zema 1,5p. Choose "don't" or "doesn't" to complete the negative sentence.
3. Tūlīt kaut kas notiks - Is going to happen 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Write what is going to happen.
4. Apgalvojuma teikumi ar "be going to" - Affirmative with "be going to" 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Make the affirmative sentences with "be going to".
5. Nolieguma teikumi ar "be going to" - Negative sentences with "be going to" 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Write negative sentences with "be going to".
6. Jautājumi un īsās atbildes, tabula - Questions and short answers 2. izziņas līmenis augsta 4p. Writing correct subject pronoun and matching with other sentence.
7. "Be going to" dažādos teikumos - Writing missing sentences with "be going to" 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Write the missing form of Present Simple - affirmative, negative or question.
8. Nākotnes profesija - Future Profession 2. izziņas līmenis augsta 3p. Study the table. Then answer questions about it using "be going to" form.
9. Dažādi teikumi ar "be going to" - Different sentences with 'be going to' 2. izziņas līmenis augsta 3p. Making different sentences with 'be going to'.
10. Plāni nedēļas nogalei - Plans for Weekend 2. izziņas līmenis augsta 7,5p. Watching the video and writing plans for weekend, matching exercise.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. "Be going to" nākotnes iztekšanai, veidošana - 'be going to' for Future 00:05:00 vidēja 12p. Dažādu teikumu veidošana ar izteicienu "be going to"; izvēles un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas un rakstīšanas prasmes, valodas lietojums.
2. Teikumu ar "be going to" veidošana un lietošana - Using "be going to" 00:10:00 augsta 21,5p. Dažādu teikumu veidošana un lietošana ar izteicienu "be going to"; izvēles un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas, rakstīšanas un klausīšanās prasmes, valodas lietojums.