Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

24p.
1. Jautājuma vai apgalvojuma teikums, izvēles uzdevums - Affirmative or Question 2p.
2. Jautājumi un īsās atbildes - Questions and short answers 4p.
3. Jautājumi un īsās atbildes, tabula - Questions and short answers 4p.
4. Jautājumi un atbildes, aizpildīšanas uzdevums - Questions and short answers 3p.
5. Vārdu kārtība teikumā - Word order in the sentence 4p.
6. "To be" tekstā - "To be" in the text 3p.
7. Dziesma "BE" - "BE" song 4p.