Grūtības pakāpe:
00:15:00

Visi uzdevumi:

22,5p.
1. Biežuma apstākļa vārdi, Pareizi / nepareizi teikumi – True or False Sentences, Adverbs of Frequency 2p.
2. Biežuma apstākļa vārdi teikumā - Adverbs of Frequency 3p.
3. Diennakts daļas un ikdienas rutīna - Daily Routine and the Parts of the Day 4p.
4. Apgalvojuma teikumi ar biežuma apstākļa vārdiem II – Affirmative Sentences, Adverbs of Frequency II 4,5p.
5. Dienas režīms - The Daily Routine 4,5p.
6. Apgalvojuma teikumi ar biežuma apstākļa vārdiem I – Affirmative Sentences, Adverbs of Frequency I 4,5p.