Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

30p.
1. Dziesma "Days of the Week" – Song with missing Words 6p.
2. Nedēļas dienas, izlaists vārds – Week, Missing Words 4p.
3. Klausīšanās, izlaista diena – Listening, Missing Day 4p.
4. Lasīšana un klausīšanās, izlaistas nedēļas dienas – Missing Days 4p.
5. Gadalaiki, rakstība – Writing, Seasons 4p.
6. Mēnešu secība gadā – The Months Order in the Year 4p.
7. Burtu juceklis, Mēneši un gadalaiki – Wordsearch, Months and Seasons 4p.