Grūtības pakāpe:
00:30:00

Visi uzdevumi:

33p.
1. Krāsas un rotaļlieta. - Colours and toys 4p.
2. Lasīšana, rotaļistaba - Reading, Playroom 2p.
3. Rotaļlietas un krāsas - Toys and Colours 4p.
4. Izlaistie burti, rotaļlietas - Missing Letters, Toys 13p.
5. Rakstīšana, krāsas un rotaļlietas - Writing, Colours and Toys 7p.
6. Lasīšana, atpazīsti istabu - Reading, My Playroom 3p.