Teorija

Uzdevumi

1. Atpazīsti krāsas – Recognize the Colours

Grūtības pakāpe: zema

1,5
2. Atpazīsti rotaļlietas – Recognize the Toys

Grūtības pakāpe: zema

1,5
3. Pārrakstīšana, rotaļlietas - Copying, toys

Grūtības pakāpe: zema

3
4. Atpazīsti krāsas - Colours

Grūtības pakāpe: zema

3
5. Pārrakstīšana, krāsas - Copying, colours

Grūtības pakāpe: zema

3
6. Atpazīsti rotaļlietu attēlā - Recognize the Toys in the Picture

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Jaukti burti, krāsas – Mixing Letters, Colours

Grūtības pakāpe: vidēja

4,5
8. Paslēptie vārdi, Krāsas – Spelling and vocabulary, Game «The snake»

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Paslēptie vārdi, Rotaļlietas – Spelling and vocabulary, Game «The snake»

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Jaukti burti, rotaļlietas – Mixing Letters, Toys

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Rakstīšana, Rotaļlietas - Writing, Toys

Grūtības pakāpe: vidēja

5
12. Izlaistie burti, rotaļlietas - Missing Letters, Toys

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. Klausīšanās, rotaļlietas - Listening, Toys

Grūtības pakāpe: vidēja

1,5
14. Klausīšanās, krāsas - Listening, Colours

Grūtības pakāpe: vidēja

1,5
15. Rotaļlietas un krāsas - Toys and Colours

Grūtības pakāpe: vidēja

4
16. Rakstīšana, rotaļlietas - Writing, Toys

Grūtības pakāpe: augsta

3
17. Diktāts, Krāsas – Dictation, Colours

Grūtības pakāpe: augsta

3
18. Rotaļlietu un krāsu dziesma "Toys Song" - The song of colours and toys

Grūtības pakāpe: augsta

3
19. Dziesma "Toys Song" - Song

Grūtības pakāpe: augsta

3
20. Lasīšana, rotaļistaba - Reading, Playroom

Grūtības pakāpe: augsta

2
21. Lasīšana, atpazīsti istabu - Reading, My Playroom

Grūtības pakāpe: augsta

3
22. Rakstīšana, krāsas un rotaļlietas - Writing, Colours and Toys

Grūtības pakāpe: augsta

3

Testi

1. Krāsas – Colours

Grūtības pakāpe: vidēja

32
2. Rotaļlietas I – Toys I

Grūtības pakāpe: vidēja

27
3. Rotaļlietas un krāsas I - Toys and Colours I

Grūtības pakāpe: augsta

33

Metodiskie materiāli