Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

19p.
1. Kas tas par skaitli – What's the number 3p.
2. Pārrakstīšana, skaitļi - Copying, Numbers 3p.
3. Atpazīsti skaitļus - Recognize numbers 3p.
4. Vārdu veidošana, skaitļi - Word making, numbers 3p.
5. Klausīšanās, Skaitļi 1-10 – Listening, Numbers 3p.
6. Savienošana, Skaitļi – Matching, Numbers (1.-2.klasei) 4p.