Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

20p.
1. Paslēptie vārdi, Dzīvnieki – Hiding Words, Pets and Animals 4p.
2. Izlaisti burti, Darbības – Missing Letters, Actions 3p.
3. Klausīšanās un rakstīšana, Dzīvnieki – Listening and writing, Pets and Animals 3p.
4. Pirmais burts, Dzīvnieki – First Letter, Animals and Pets 3p.
5. Diktāts, Darbības un dzīvnieki - Dictation, Actions and Pets. 3p.
6. Klausīšanās, dzīvnieka prasmes - Listening, description of pet or animal 4p.