Grūtības pakāpe:
07:00:00

Visi uzdevumi:

27p.
1. Atpazīsti dzīvnieku - Recognize pet or animal. 3p.
2. Pārrakstīšana, dzīvnieki - Copying pets and animals 4p.
3. Lasīšana, savienošana, dzīvnieki - Reading, matching, animals 4p.
4. Klausīšanās, dzīvnieki - Listening, pets and animals 4p.
5. Diktāts, dzīvnieki - Dictation, pets and animals 4p.
6. Vārdu veidošana, dzīvnieki - Word making, pets and animals 4p.
7. Dziesma, dzīvnieki - Song, pets 4p.