Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

22p.
1. Pārrakstīšana, dzīvnieki - Copying Pets and Animals 4p.
2. Atpazīsti dzīvnieku - Recognize Pet or Animal. 3p.
3. Klausīšanās, dzīvnieki - Listening, Pets and Animals 4p.
4. Vārdu veidošana, dzīvnieki - Word making, Pets and Animals 4p.
5. Izlaisti burti, Dzīvnieki – Missing Letters, Animals and Pets 3p.
6. Dziesma, dzīvnieki - Song, pets 4p.