Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

19p.
1. Pārrakstīšana, darbības - Copying, Actions 3p.
2. Lasīšana, savienošana, darbības - Reading, Matching, Actions 3p.
3. Pārraksts zem attēla, Darbības – Word under the picture, Actions 3p.
4. Paslēptie vārdi, Darbības – Hiding Words, Actions 3p.
5. Klausīšanās un rakstīšana, Darbības – Listening and writing, Actions 3p.
6. Dziesma par prasmēm - Song "Yes, I can", action 4p.