Grūtības pakāpe:
08:00:00

Visi uzdevumi:

22p.
1. Atpazīsti darbību - Recognize action 3p.
2. Pārrakstīšana, darbības - Copying, actions 3p.
3. Lasīšana, savienošana, darbības -Reading, matching, actions 3p.
4. Klausīšanās, darbības - Listening, actions 3p.
5. Vārdu veidošana, darbības - Word making, actions 3p.
6. Rakstīšana, darbības - Writing, actions 3p.
7. Dziesma par prasmēm - Song "Yes, I can", action 4p.