Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Mani mīļdzīvnieki un citi dzīvnieki I. - My pets and animals Tiek mācīti vārdi - cat, dog, bird, duck, fish, elephant.
2. Mani mīļdzīvnieki un citi dzīvnieki II - My pets and animals Tiek mācīti vārdi - fox, frog, horse, snake, parrot, rabbit.
3. Darbības - Actions Tiek mācīti vārdi - jump, climb, run, swim, fly, sing.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atpazīsti dzīvnieku - Recognize pet or animal. 1. izziņas līmenis zema 3p. Recognize pet or animal.
2. Atpazīsti darbību - Recognize action 1. izziņas līmenis zema 3p. Recognize action.
3. Pārrakstīšana, dzīvnieki - Copying pets and animals 1. izziņas līmenis zema 4p. Copying the words - pets or animals.
4. Pārrakstīšana, darbības - Copying, actions 1. izziņas līmenis zema 3p. Copying the words - actions.
5. Lasīšana, savienošana, dzīvnieki - Reading, matching, animals 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Matching the word with its translation.
6. Lasīšana, savienošana, darbības -Reading, matching, actions 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Match the word with its translation.
7. Klausīšanās, dzīvnieki - Listening, pets and animals 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Listen to the word and choose the picture.
8. Klausīšanās, darbības - Listening, actions 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Listen to the word and choose the picture.
9. Diktāts, dzīvnieki - Dictation, pets and animals 3. izziņas līmenis vidēja 4p. Listen and write the word.
10. Diktāts, darbības un dzīvnieki - Dictation, actions and pets. 3. izziņas līmenis vidēja 3p. Listen and write the word.
11. Vārdu veidošana, dzīvnieki - Word making, pets and animals 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Make the words from letters.
12. Vārdu veidošana, darbības - Word making, actions 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Make the words from given letters.
13. Rakstīšana, dzīvnieki - Writing, pets and animals 3. izziņas līmenis augsta 4p. Write the word.
14. Rakstīšana, darbības - Writing, actions 3. izziņas līmenis augsta 3p. Write the word.
15. Lasīšana, dzīvnieka apraksts - Reading, pet or animal description 1. izziņas līmenis augsta 4p. Read the description of pet or animal and choose the correct picture.
16. Klausīšanās, dzīvnieka prasmes - Listening, description of pet or animal 1. izziņas līmenis augsta 4p. Listen to the description of animal or pet and choose the correct picture.
17. Klausīšanās, ierakstīt trūkstošo vārdu, darbības - Listening, write in the missing word, actions 1. izziņas līmenis augsta 3p. Listen to the description and write in the missing words.
18. Lasīšana, apraksts, dzīvnieki - Reading, description, pets and animals 1. izziņas līmenis augsta 3p. Match the description of animal or pet with picture.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dzīvnieki - Animals 07:00:00 vidēja 27p. Dzīvnieki - izvēles, savienošanas un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas, klausīšanās un rakstīšanas prasmes.
2. Darbības - Actions 08:00:00 vidēja 22p. Darbības - izvēles, savienošanas un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas, klausīšanās un rakstīšanas prasmes.
3. Dzīvnieki un darbības - Animals and actions 10:00:00 augsta 25p. Dzīvnieki un darbības - izvēles, savienošanas un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas, klausīšanās un rakstīšanas prasmes.