Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Mani mīļdzīvnieki un citi dzīvnieki 1 - My Pets and Animals 1 Vārdu krājums - cat, dog, bird, duck, fish, elephant. (1.-2.klase)
2. Mani mīļdzīvnieki un citi dzīvnieki 2 - My Pets and Animals 2 Vārdu krājums – fox, frog, horse, snake, parrot, rabbit. (1.-2.klase)
3. Darbības 1 – Actions 1 Vārdu krājums – climb, eat, drink, , fly, jump, talk. (1.-2.klase)
4. Darbības 2 – Actions 2 Vārdu krājums – run, swim, sing, sleep, talk, walk. (1.-2.klase)
5. Mani mīļdzīvnieki un citi dzīvnieki 3 – My Pets and Animals 3 Vocabulary – butterfly, cow, crocodile, dolphine, goat, giraffe. (3.klase)
6. Mani mīļdzīvnieki un citi dzīvnieki 4 – My Pets and Animals 4 Vocabulary – hamster, lion, lizard, mouse, mice, seal. (3.klase)
7. Mani mīļdzīvnieki un citi dzīvnieki 5 – My Pets and Animals 5 Vocabulary – sheep, spider, tiger, whale, zebra. (3.klase)

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pārrakstīšana, dzīvnieki - Copying Pets and Animals 1. izziņas līmenis zema 4p. Copying the words – Pets and Animals. (1.-2.klase)
2. Pārrakstīšana, darbības - Copying, Actions 1. izziņas līmenis zema 3p. Copying the words – actions. (1.-2.klase)
3. Atpazīsti dzīvnieku - Recognize Pet or Animal. 1. izziņas līmenis zema 3p. Recognizing the pets or animal. (1.-2.klase)
4. Atpazīsti darbību – Recognize Action 1. izziņas līmenis zema 3p. Recognizing actions. (1.-2.klase)
5. Atpazīsti dzīvniekus 2 - Recognize Animals 2 1. izziņas līmenis zema 2p. Recognizing animals. (3.klase)
6. Lasīšana, savienošana, dzīvnieki – Reading, Matching, Pets and Animals 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Matching the word with its translation. (1.-2.klase)
7. Lasīšana, savienošana, darbības - Reading, Matching, Actions 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Matching the word with its translation. (1.-2.klase)
8. Klausīšanās, dzīvnieki - Listening, Pets and Animals 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Listening to the word and choosing the picture. (1.-2.klase)
9. Klausīšanās, darbības - Listening, Actions 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Listening to the word and choosing the picture. (1.-2.klase)
10. Klausīšanās, Dzīvnieki, izvēle – Listening, Pets and Animals 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Listening to the word and choosing the picture. (3.klase)
11. Pārraksts zem attēla, Dzīvnieki – Word under the picture, Animals and Pets 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Under each picture writing the word from the list. (1.-2.klase)
12. Pārraksts zem attēla, Darbības – Word under the picture, Actions 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Under each picture writing the word from the list. (1.-2.klase)
13. Pārraksts zem attēla, Dzīvnieki – Word under the picture, Animals and Pets 1. izziņas līmenis zema 4p. Under each picture writing the word from the list. (3.klase)
14. Vārdu veidošana, dzīvnieki - Word making, Pets and Animals 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Making the words from given letters. (1.-2.klase)
15. Vārdu veidošana, darbības - Word making, Actions 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Making the words from given letters. (1.-2.klase)
16. Jaukti burti, Dzīvnieki – Mixing Letters, Animals and Pets 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Making the words from given letters. (3.klase)
17. Paslēptie vārdi, Dzīvnieki – Hiding Words, Pets and Animals 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Finding the words in the line of letters. (1.-2.klase)
18. Paslēptie vārdi, Darbības – Hiding Words, Actions 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Finding the words in the line of letters. (1.-2.klase)
19. Paslēptie vārdi, Dzīvnieki – Hiding Words, Animals and Pets 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Finding the words in the line of letters. (3.klase)
20. Izlaisti burti, Dzīvnieki – Missing Letters, Animals and Pets 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Writing in the missing letters and completing the words. (1.-2.klase)
21. Izlaisti burti, Darbības – Missing Letters, Actions 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Writing in the missing letters and completing the words. (1.-2.klase)
22. Klausīšanās un rakstīšana, Dzīvnieki – Listening and writing, Pets and Animals 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Listening to and writing the word from the box. (1.-2.klase)
23. Klausīšanās un rakstīšana, Darbības – Listening and writing, Actions 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Listening to and writing the word from the box. (1.-2.klase)
24. Klausīšanās un rakstīšana, Dzīvnieki – Listening and writing, Animals and Pets 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Listening and writing the words from the box. (3.klase)
25. Pirmais burts, Darbības – First Letter, Actions 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Finishing the word. (1.-2.klase)
26. Savienošana, rakstīšana, Dzīvnieki – Matching, Animals and Pets 2. izziņas līmenis augsta 6p. Ending the words and matching with pictures. (3.klase)
27. Rakstīšana, dzīvnieki - Writing, Pets and Animals 3. izziņas līmenis augsta 4p. Writing the words under the pictures. (1.-2.klase)
28. Rakstīšana, darbības - Writing, Actions 3. izziņas līmenis augsta 3p. Writing the words under the pictures. (1.-2.klase)
29. Izlaisti patskaņi, Dzīvnieki – Missing Vowels, Animals and Pets 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Completing the words with missing vowels. (3.klase)
30. Pareizrakstība, Dzīvnieki – Spelling, Animals and Pets 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Choosing the correct spelling for the words. (3.klase)
31. Burtu juceklis, Dzīvnieki – Wordsearch, Animals and Pets 2. izziņas līmenis augsta 4p. Finding the words in the wordsearch table. (3.klase)
32. Diktāts, dzīvnieki - Dictation, Pets and Animals 3. izziņas līmenis vidēja 4p. Listening and writing the word. (1.-2.klase)
33. Diktāts, Darbības un dzīvnieki - Dictation, Actions and Pets. 3. izziņas līmenis vidēja 3p. Listening and writing the word. (1.-2.klase)
34. Diktāts, Dzīvnieki – Dictation, Animals and Pets 2. izziņas līmenis augsta 8p. Listening the word and writing it. (3.klase)
35. Lasīšana, dzīvnieka apraksts - Reading, Pet's or Animal's Description 1. izziņas līmenis augsta 4p. Reading the description of the pet or animal and choosing the correct picture. (1.-2.klase)
36. Klausīšanās, dzīvnieka prasmes - Listening, description of pet or animal 1. izziņas līmenis augsta 4p. Listening to the description of the animal or pet and choosing the correct picture. (1.-2.klase)

Papildus uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Klausīšanās, ierakstīt trūkstošo vārdu, Darbības - Listening, Missing Word, Actions Citi augsta 3p. Listening to the description and writing in the missing words. (1.-2.klase)
2. Lasīšana, apraksts, Dzīvnieki - Reading, Description, Pets and Animals Citi augsta 3p. Matching the description of the animal or pet with picture. (1.-2.klase)
3. Izlaisti burti, Dzīvnieki – Missing Letters, Animals and Pets Citi vidēja 4p. Writing in the missing letters and completing the words. (3.klase)
4. Pirmais burts, Dzīvnieki – First Letter, Animals and Pets Citi vidēja 3p. Finishing the word. (1.-2.klase)
5. Dziesma, dzīvnieki - Song, pets Citi zema 4p. Write in the missing word or choose. (1.-2.klase)
6. Dziesma, savienošana, mājdzīvnieki - Matching, song about pets Citi vidēja 4p. Listen and match. (1.-2.klase)
7. Dziesma par prasmēm - Song "Yes, I can", action Citi vidēja 4p. Listen and match. (1.-2.klase)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dzīvnieki - Animals 00:20:00 vidēja 22p. Vārdu krājums par dzīvniekiem – izvēles, savienošanas un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas, klausīšanās un pareizrakstības prasmes.
2. Darbības - Actions 00:20:00 vidēja 19p. Vārdu krājums:dzīvnieku prasmes un darbības – izvēles, savienošanas un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas, klausīšanās un pareizrakstības prasmes.
3. Dzīvnieki un darbības 1 – Animals and Actions 1 00:20:00 vidēja 19p. Vārdu krājums: dzīvnieki, to prasmes un darbības – izvēles, savienošanas un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas, klausīšanās un pareizrakstības prasmes.
4. Dzīvnieki un darbības 2 – Animals and Actions 2 00:20:00 augsta 20p. Vārdu krājums: dzīvnieki, to prasmes un darbības – izvēles, savienošanas un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas, klausīšanās un pareizrakstības prasmes.

Mājasdarbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dzīvnieki un darbības 2 – Animals and Actions 2 00:40:00 augsta 29p. Vārdu krājums: dzīvnieki, to prasmes un darbības – izvēles, savienošanas un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas, klausīšanās un pareizrakstības prasmes.