Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

22p.
1. Pārrakstīšana, ēdieni, dzērieni - Copying, food and drinks 4p.
2. Atpazīsti ēdienu vai dzērienu - Recognize food or drink 3p.
3. Klausīšanās, ar attēliem - Listening, Food and Drinks with Pictures 4p.
4. Jaukti burti, Ēdieni un dzērieni – Mixing Letters, Food and Drinks 4p.
5. Izlaisti burti, Ēdiens – Missing Letters, Food 3p.
6. Rakstīšana, ēdieni un dzērieni – Writing, Food and Drinks 4p.