Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

17p.
1. Vārdu krājums, ģimenes locekļi – Vocabulary, Family Members 3p.
2. Pārrakstīšana, ģimenes locekļi – Copying, Family Members 3p.
3. Atpazīsti ģimenes locekli – Recognize the Members of Family 3p.
4. Vārdu veidošana, ģimene – Word making, Family 2p.
5. Klausīšanās, ģimene, izvēles uzdevums – Listening, Family 3p.
6. Ģimene, savienošanas uzdevums – Family, matching 3p.