Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

30p.
1. Rakstīšana, Ģimenes locekļi – Writing, Family Members 4p.
2. Izlaisti burti, ģimenes locekļi – Missing Letters, Family 8p.
3. Lasīšana, ģimene – Reading, Family 2p.
4. Dziesma "The Finge Family Song" - Song 3p.
5. Lasīšana, ģimenes koks - Reading, the family tree 10p.
6. Rakstīšana, ģimenes locekļi – Writing, Family Members 3p.