Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

22p.
1. Pārrakstīšana, ikdienas darbības - Copying, everyday activity 3p.
2. Pārrakstīšana, Ikdienas darbības un diennakts daļas – Copying, Activities and Parts of Day 3p.
3. Atpazīsti darbību – Recognize activity 4p.
4. Lasīšana, ikdienas darbības - Reading, everyday activities 4p.
5. Klausīšanās, Ikdienas darbības ar attēliem - Listening, Everyday Activities 4p.
6. Lasīšana, Ikdiena – Reading, Everyday Life 4p.