Read, listen and learn some new words.
Lasi, klausies un mācies jaunos vārdiņus!
drums — [drʌms] — bungas

flute — [fluːt] — flauta

keyboard — [ˈkiːbɔːd] — sintezators

piano — [piˈænəʊ] — klavieres

violin — [ˌvaɪəˈlɪn] — vijole

composer — [kəmˈpəʊzə(r)] — komponists

musician — [mjuˈzɪʃn] — mūziķis