Read, listen and learn some new words.
Lasi, klausies un mācies jaunos vārdiņus!
ticket — [ˈtɪkɪt] — biļete

visitor — [ˈvɪzɪtə(r)] — apmeklētājs

guide — [ɡaɪd] — gids

booklet — [ˈbʊklət] — buklets

painter — [ˈpeɪntə(r)] — gleznotājs

painting — [ˈpeɪntɪŋ] — glezna

sculpture — [ˈskʌlptʃə(r)] —skulptūra

art gallery — [ˈɑːt ˌɡæl.ər.i] — mākslas galerija

exhibition — [ˌeksɪˈbɪʃn] — izstāde

entrance — [ˈentrəns] — ieeja

exit — [ˈeksɪt] — izeja

historic — [hɪˈstɒrɪk] — vēsturisks

ancient — [ˈeɪnʃənt] — sens, senlaicīgs, antīks