Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. For teachers – Skolotājiem Description of teaching materials.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Musical Instruments and People Vocabulary of musical instruments and people: drums, flute, keyboard, piano, violin, composer, musician. Izmanto ilustrācijas, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju. (VS.6.2.1.3.)
2. At the Concert Vocabulary related to the concert: audience, band, fan, orchestra, concert, melody, hit, lyrics, stage, perform, record. Izmanto ilustrācijas, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju. (VS.6.2.1.3.)
3. At the Museum Vocabulary related to museums: ticket, visitor, guide, booklet, painter, painting, sculpture, art gallery, exhibition, entrance, exit, historic, ancient. Izmanto ilustrācijas, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju. (VS.6.2.1.3.)
4. Useful things – Noderīgo lietu stūrītis Additional websites where to learn and practice the vocabulary and grammar.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Listening and choosing the translation into Latvian. Music – Klausīšanās un tulkojuma izvēle. Mūzika 1. izziņas līmenis zema 3p. Listening to the word and choosing Latvian translation. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši kontekstam.
2. Listening and writing the translation into Latvian. Museum – Klausīšanās un tulkojuma rakstīšana 1. izziņas līmenis zema 6p. Listening to the word and choosing Latvian translation. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši kontekstam.
3. Listening and choosing the translation – Klausīšanās un tulkošana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Listening and choosing the correct translation. Klausās un izvēlas no piedāvātajām teksta atbildēm atbilstošo. Klausās un saskaņo tos ar apgalvojumiem/jautājumiem.
4. Writing the translation into English – Tulkojuma rakstīšana angļu valodā 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Writing the correct translation. Izsecina vārda nozīmi. (VS.6.3.1.4.) Pieraksta vārdus un frāzes, ko saprot, izsaka minējumus par to, ko nesaprot.(=VS.6.3.1.6.)
5. Choosing the pronunciation – Izrunas izvēle 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Choosing the correct pronunciation for the given word. Klausās izrunu un izvēlas no piedāvātajiem teksta variantiem atbilstošo. Klausās un atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus (piemēram, savieno vārda izrunu ar rakstīto vārdu).
6. Unscrambling the word – Vārda veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Writing the correct translation. Izsecina vārda nozīmi. (VS.6.3.1.4.) Pieraksta vārdus un frāzes, ko saprot, izsaka minējumus par to, ko nesaprot.(=VS.6.3.1.6.)
7. Dictation – Diktāts 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Listening and write the word you hear. Klausās un raksta atbilstošo vārdu, frāzi.
8. Listening and choosing the answer – Klausīšanās un atbildes izvēle 3. izziņas līmenis vidēja 4p. Listening and choosing the answer. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši kontekstam.
9. Listening, comparing and choosing the statement – Klausīšanās, salīdzināšana un apgalvojuma izvēle 3. izziņas līmenis vidēja 2p. Listening and choosing the appropriate statement about the picture and the sentence. Klausās un izvēlas no piedāvātajiem teksta virsrakstiem atbilstošo. Saskata sakarības vienkāršos teikumos un aprakstos, attēlos; uztver galveno domu, parāda savu izpratni (piemēram, pareizo atbildi).(=VS.6.1.1.3.)
10. Choosing the answer about the table – Atbildes izvēle par tabulu 3. izziņas līmenis augsta 5p. Choosing the correct answer based on the table. Uzlabo pareizrakstību un valodas lietojumu savā tekstā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. (=VS.6.3.1.9.) Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.)
11. Writing in the word about the text – Vārda ierakstīšana par tekstu 3. izziņas līmenis augsta 6p. Writing in the correct word based on the information in the text. Saskata notikumu secību vienkāršos teikumos un aprakstos; uztver galveno domu, parāda savu izpratni (piemēram, atzīmējot, vai apgalvojumi ir patiesi vai nepatiesi).(=VS.6.1.1.3.)
12. Making the dialogue – Dialoga veidošana 3. izziņas līmenis vidēja 6p. Putting up the dialogue in the correct order. Veido dialogus un īsus tekstus. (VS.6.2.1.1.) Sakārto dialoga tekstu notikumu secībā, pamatojoties uz informāciju par darbības vietu un laiku. (VS.6.2.1.6.)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dragging the words. Concerts or Museums – Vārdu ievilkšana, sagrupēšana Citi vidēja 2p. Dragging the words according to the topic: concerts or museums. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši digitālam kontekstam.
2. Listening and choosing the statement – Klausīšanās un apgalvojuma izvēle Citi augsta 6p. Choosing the correct statement based on the information. Uzlabo pareizrakstību un valodas lietojumu savā tekstā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. (=VS.6.3.1.9.) Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.)
3. Listening and dragging the sentence – Klausīšanās un teikuma ievilkšana Citi augsta 4p. Listening and dragging the sentence which is true. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši kontekstam.
4. Writing the answer about the table – Atbildes rakstīšana par tabulu Citi augsta 6p. Choosing the correct answer based on the table. Uzlabo pareizrakstību un valodas lietojumu savā tekstā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. (=VS.6.3.1.9.) Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Concerts and Museums I 00:20:00 vidēja 22p. Vārdu krājums par tēmu "Koncertā" un "Muzejā"; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi, tiek pārbaudītas skolēna vārdu pareizrakstības, valodas lietojuma, klausīšanās un rakstīšanas prasmes.
2. Concerts and Museums II 00:20:00 vidēja 22p. Vārdu krājums par tēmu "Koncertā" un "Muzejā"; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi, tiek pārbaudītas skolēna vārdu pareizrakstības, valodas lietojuma, klausīšanās un rakstīšanas prasmes.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Concerts and Museums III 00:40:00 augsta 37p. Vārdu krājums par tēmu "Koncertā" un "Muzejā"; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi, tiek pārbaudītas skolēna vārdu pareizrakstības, valodas lietojuma, klausīšanās un rakstīšanas prasmes.
2. Concerts and Museums IV 00:40:00 vidēja 33p. Vārdu krājums par tēmu "Koncertā" un "Muzejā"; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi, tiek pārbaudītas skolēna vārdu pareizrakstības, valodas lietojuma, klausīšanās un rakstīšanas prasmes.