Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Manas skolas lietas – My school things Vārdu krājums: Skolas lietas – mācību grāmata, pierakstu burtnīca, karte, papīrs, tāfele, baltā tāfele, attēls, plakāts, ekrāns.
2. Mācību priekšmeti – School subjects Vārdu krājums: Mācību priekšmeti – lesson, break, timetable, maths, art, English, music, science, IT, drama, PE, Latvian, D and T, social science.
3. Darbības stundās – Activities at the lessons Vārdu krājums: darbības klasē – ask questions, answer, read the text, write a dictation, speak English, learn new words, listen to the text, repeat.
4. Teikumi par skolu – Sentences about school Jautājumi un atbildes par stundām un mācību priekšmetiem.
5. Desmiti un lielie skaitļi – Big numbers Skaitļu 21, 22, 23, 24, 25, 30, 36, 40, 47, 50, 58, 60, 6, 70, 80, 90, 100 rakstība un izruna.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skolas lietas un vietas, ievilkšana – School items and places, dragging 1. izziņas līmenis zema 2 p. Pie attēla pievelk pareizo vārdu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
2. Mācību priekšmeti. Klausīšanās, ievilkšana – School subjects. Listening, dragging 1. izziņas līmenis zema 2 p. Noklausās un pievelk rakstīto vārdu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
3. Kas tas par skaitli – What's the number 1. izziņas līmenis zema 2 p. Pie cipara pievelk rakstīto vārdu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
4. Darbības klasē – Activities in the class 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Noklausās vārdu savienojumu un no dotajiem vārdiem to saliek. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
5. Teikumi par skolu. Savienošana – Sentences about school. Matching 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Savieno teikuma sākumu ar nobeigumu. Uztver vienkāršu, skaidri izteiktu informāciju (uzrakstus). (VS.3.1.1.10.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
6. Darbības klasē. Savienošana – Activities in the class. Matching 1. izziņas līmenis zema 2 p. Savieno vārdu ar tā tulkojumu. Uztver vienkāršu, skaidri izteiktu informāciju (uzrakstus). (VS.3.1.1.10.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
7. Jaukti burti, mācību piederumi, lietas un vietas – Mixed letters. School items and places 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Sakārto sajauktus burtus tā, lai veidotos vārds – skolas lieta. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
8. Klausīšanās un rakstīšana. Mācību priekšmeti – Listening and writing. School subjects 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Noklausās vārdu un uzraksta to, izvēloties no dotajiem vārdiem. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
9. Skaitļu diktāts – Number dictation 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Noklausās skaitli un uzraksta to. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
10. Skaitļu rakstība. Izlaisti patskaņi – Writing numbers. Omitted vowels 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skaitļa vārdā doti tikai līdzskaņi, jāuzraksta dotais skaitļa vārds. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
11. Skaitļi augošā secībā – Numbers in ascending order 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Sakārto dotos skaitļus no mazākā uz lielāko. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
12. Kļūdu labojums. Mācību priekšmeti – Correcting of the mistakes. School subjects 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Izvēlas nepareizi uzrakstīto vārdu un pārraksta to pareizi. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
13. Atbildes uz jautājumiem – Answering the questions 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Noklausās jautājumu un pievelk pareizo atbildi. Klausās vienkāršus tekstus un atlasa informāciju. (=VS.3.2.1.2.)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. un 2.klases atkārtojums. Skola – School Citi zema 3 p. Uzdevums 1.klases vārda krājuma atkārtošanai. Pie attēla pievelk vārdu.
2. Atpazīsti darbības klasē – Recognize actions in the classroom Citi zema 3 p. Izlasa vārdu un ievelk pie attēla. Skolēna nozīmīgās darbības mācību satura apguvei: lasa un savieno tekstuālu un vizuālu informāciju
3. Attēls ar vārdu. Vietas un lietas skolā – Words under the picture. School items and places Citi vidēja 2 p. Zem attēla pārraksta vienu no dotajiem vārdiem. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
4. Izlaisti burti. Darbības klasē – Omitted letters. Actions in the class Citi vidēja 4 p. Ieraksta izlaistos burtus, lai veidotos pareizs vārds. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
5. Dialogs – Dialogue Citi augsta 5 p. Sakārto dialogu loģiskā secībā, ja ir dotas atbildes. Atdarina ierakstos dzirdētās frāzesun tās izmanto, veidojot savus dialogus. (=VS.3.2.1.7.)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mācību piederumi, mācību priekšmeti un skaitļi 00:20:00 vidēja 12 p. Pārbauda skolēna zināšanas par vārdu krājumu, kas saistās ar mācību stundu un skaitļa vārdiem. Lasīšanas, klausīšanās un rakstīšanas prasmes.
2. Teikumi un frāzes par mācību stundu, darbības klasē 00:20:00 vidēja 13 p. Pārbauda skolēna zināšanas par darbības vārdiem, rakstorojot darbības klasē, un iemācītas frāzes par mācību stundu. Lasīšanas, rakstīšanas un klausīšanās prasmes.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Es skolā 00:40:00 augsta 31 p. Pārbauda skolēna zināšanas par tēmu, lai varētu runāt par mācību stundu un norisēm tajā.