Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
3
Skolotāji
Skolotāji
0
Klases
Klases
2

Par izglītības iestādi

Zilupes arodvidusskola 

uzņem audzēkņus šādās izglītības programmās:

Autotransports

Kvalifikāciju – Automehāniķa palīgs

Iestājizglītība – pamatizglītība

Ēdināšanas serviss

Kvalifikāciju – Pavārs

Iestājizglītība – pamatizglītība.

Reģistrētie skolotāji

Šajā skolā šobrīd nav reģistrējies neviens skolotājs
Informācija apkopota plkst.