Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
512
Skolotāji
Skolotāji
34
Klases
Klases
26

Par izglītības iestādi

 Izglītības programmas Rīgas 85.vidusskolā:

 Pirmskolā

Pirmskolas izglītības programma (kods 0101 1111), kura attīsta bērna ētisko, estētisko, intelektuālo, fizisko prasmju un spēju kopumu, veidojot vēlmi izzināt apkārtējo pasauli.

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.