Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
709
Skolotāji
Skolotāji
34
Klases
Klases
32

Par izglītības iestādi

Skolā tiek īstenotas šādas mācību programmas:

* Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) pedagoģiskās korekcijas vakara (maiņu) programma
* Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) pedagoģiskās korekcijas vakara (maiņu) mazākumtautību programma
* Pamatizglītības vakara (maiņu) programma
* Pamatizglītības mazākumtautību vakara (maiņu) programma
* Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) pedagoģiskās korekcijas vakara (maiņu) programma
* Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) pedagoģiskās korekcijas vakara (maiņu) mazākumtautību programma
* Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) pedagoģiskās korekcijas neklātienes programma
* Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) pedagoģiskās korekcijas mazākumtautību izglītības neklātienes programma
* Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena vakara (maiņu) programma
* Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena neklātienes programma
* Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību vakara (maiņu) programma
* Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību neklātienes programma

Skolas mājaslapa: http://www.r18vmvs.lv/

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.