Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
193
Skolotāji
Skolotāji
22
Klases
Klases
16

Par izglītības iestādi

Gulbenes vidusskola ir Gulbenes novada domes dibināta un pakļautībā esoša vispārējās vidējās izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās un speciālās pamatizglītības programmas, vispārējās vidējās izglītības programmas un interešu izglītības programmas. 

Mājaslapa: http://www.gulbene.lv/vsk/

Reģistrētie skolotāji