Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
572
Skolotāji
Skolotāji
29
Klases
Klases
21

Par izglītības iestādi

Mācības skolā notiek krievu valodā, bilingvāli vai valsts valodā saskaņā ar licencētajām programmām bez maksas.

Skola tiek īstenotas  trīs vispārējās izglītības programmas:

1) pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programmu (kods 2101 21 21);

2) pamatizglītības mazākumtautību programmu (kods 2101 1121);

3) vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmu (kods 3101 3021).

Skolas mājaslapa: https://old.daug9vsk.lv

Reģistrētie skolotāji