Follow Uzdevumi on Twitter  Draugiem.lv  Facebook

Portāla lietotājiem pieejams

Elektroniskais
špikeris-padomdevējs.
Mācīties var spēlējoties!
Skolotāja Asistents -
sagatavo un izlabo
skolēnu darbus,
izskaidro risinājumus.
Mājskolotājs - labākais
palīgs vecākiem!
Esi TOPā! Piedalies
sacensībās un iegūsti
vērtīgas balvas.
Labākie rezultāti
Virtuālā Skola, 4. klase
1. vieta 8588,296
SSO
Jūrmalas sākumskola "Taurenītis", 4A
Lai veicas!
2. vieta 5556,419
batman
Līvānu 1. vidusskola, 4B
3. vieta 4716,600
Marta
Jaunmārupes sākumskola, 4B
Reklāma
Mūs atbalsta
  Darbības nosaukums Punkti Apraksts Reizes nokārtots Rezultāts  
1
Divdabja teiciens teikumā - veidošanās, pieturzīmes, atrašanās vieta, noteikšana. 
1 1 p.
Divdabja teiciena pamanīšana teikumā. Divdabja funkcijas teikumā. Risinājuma soļos dots skaidrojums nepareizajiem variantiem. 
0
2 1 p.
Divdabju noteikšana. Divdabji, kas veido divdabja teicienu. Risinājuma soļos dota divdabju iedalījuma grupa gan pareizajiem, gan nepareizajiem variantiem. 
0
3 1 p.
Divdabja teiciena noteikšana. Divdabja teiciena dažādas atrašanās vietas teikumā. Risinājuma soļos dots divdabis, kas veido divdabja teicienu, un teikuma gramatiskais centrs. 
0
4 3 p.
Divdabja teiciena atdalīšana no pārējās teikuma daļas vienkāršā paplašinātā teikumā. Divdabja teiciens atrašanās vieta teikumā (teikuma sākumā, vidū un beigās). 
0
5 2 p.
Divdabja teiciena atdalīšana no pārējās teikuma daļas saliktā teikumā. 
0
6 1 p.
Divdabja teiciena atrašanās vienkāršā teikumā (sākumā, vidū un beigās). Divdabja teiciena atrašanās saliktā pakārtotā un saliktā sakārtotā teikumā. Risinājuma soļos dots divdabja teiciens un minēta teikuma uzbūve. 
0
7 1 p.
Divdabja teiciena atrašanās vienkāršā paplašinātā teikumā. Teikuma grafiskais attēls. Risinājuma soļos dots divdabja teiciens. 
0
8 1 p.
Divdabji, kas veido divdabja teicienu. Divdabja teiciena veidošana. Risinājuma soļos dots divdabis ar tā iedalījuma grupu un iespējamie teikuma papildināšanas varianti (ar divdabja teicienu). 
0
9 4 p.
Pieturzīmju lietojums teikumos ar divdabja teicienu. Risinājuma soļos dotas pareizas pieturzīmes nepareizajiem variantiem. 
0
10 4 p.
Teikuma gramatiskais centrs vienkāršā paplašinātā teikumā ar divdabja teicienu. Risinājuma soļos doti pareizie gramatiskie centri nepareizajiem variantiem. 
0
11 1 p.
Pieturzīmju lietojums vienkāršā paplašinātā teikumā (VPT) ar divdabja teicienu un vienlīdzīgiem teikuma locekļiem. Vienlīdzīgi teikuma locekļi divdabja teicienā. Risinājuma soļos dots pareizs pieturzīmju lietojums, divdabja teiciens un vienlīdzīgie teikuma locekļi. 
0
12 1 p.
Pieturzīmju lietojums saliktā pakārtotā teikumā ar divdabja teicineu palīgteikumā uzreiz aiz pakārtojuma vārda. 
0
13 1 p.
Pieturzīmju lietojums teikumos ar divdabja teicienu. Raksturīgāko kļūdu noteikšana. Risinājuma soļos dots teikums ar pareizām pieturzīmēm. 
0
14 1 p.
Teikuma uzbūves noteikšana pēc pieturzīmju lietojuma un teikuma grafiskā attēla (dažādas uzbūves teikumi ar dažādi novietotu divdabja teicienu). 
0
1 6 p.
Divdabja teiciena veidošanās. Pieturzīmes teikumos ar divdabja teicienu. 
0
2 6 p.
Pieturzīmju lietošana dažādas uzbūves teikumos ar divdabja teicienu. 
0