Follow Uzdevumi on Twitter  Draugiem.lv  Facebook

Portāla lietotājiem pieejams

Elektroniskais
špikeris-padomdevējs.
Mācīties var spēlējoties!
Skolotāja Asistents -
sagatavo un izlabo
skolēnu darbus,
izskaidro risinājumus.
Mājskolotājs - labākais
palīgs vecākiem!
Esi TOPā! Piedalies
sacensībās un iegūsti
vērtīgas balvas.
Labākie rezultāti
Reklāma
Mūs atbalsta
  Darbības nosaukums Punkti Apraksts Reizes nokārtots Rezultāts  
1
Divdabja teiciens teikumā - veidošanās, pieturzīmes, atrašanās vieta, noteikšana. 
1 1 p.
Divdabja teiciena pamanīšana teikumā. Divdabja funkcijas teikumā. Risinājuma soļos dots skaidrojums nepareizajiem variantiem. 
0
2 1 p.
Divdabju noteikšana. Divdabji, kas veido divdabja teicienu. Risinājuma soļos dota divdabju iedalījuma grupa gan pareizajiem, gan nepareizajiem variantiem. 
0
3 1 p.
Divdabja teiciena noteikšana. Divdabja teiciena dažādas atrašanās vietas teikumā. Risinājuma soļos dots divdabis, kas veido divdabja teicienu, un teikuma gramatiskais centrs. 
0
4 3 p.
Divdabja teiciena atdalīšana no pārējās teikuma daļas vienkāršā paplašinātā teikumā. Divdabja teiciens atrašanās vieta teikumā (teikuma sākumā, vidū un beigās). 
0
5 2 p.
Divdabja teiciena atdalīšana no pārējās teikuma daļas saliktā teikumā. 
0
6 1 p.
Divdabja teiciena atrašanās vienkāršā teikumā (sākumā, vidū un beigās). Divdabja teiciena atrašanās saliktā pakārtotā un saliktā sakārtotā teikumā. Risinājuma soļos dots divdabja teiciens un minēta teikuma uzbūve. 
0
7 1 p.
Divdabja teiciena atrašanās vienkāršā paplašinātā teikumā. Teikuma grafiskais attēls. Risinājuma soļos dots divdabja teiciens. 
0
8 1 p.
Divdabji, kas veido divdabja teicienu. Divdabja teiciena veidošana. Risinājuma soļos dots divdabis ar tā iedalījuma grupu un iespējamie teikuma papildināšanas varianti (ar divdabja teicienu). 
0
9 4 p.
Pieturzīmju lietojums teikumos ar divdabja teicienu. Risinājuma soļos dotas pareizas pieturzīmes nepareizajiem variantiem. 
0
10 4 p.
Teikuma gramatiskais centrs vienkāršā paplašinātā teikumā ar divdabja teicienu. Risinājuma soļos doti pareizie gramatiskie centri nepareizajiem variantiem. 
0
11 1 p.
Pieturzīmju lietojums vienkāršā paplašinātā teikumā (VPT) ar divdabja teicienu un vienlīdzīgiem teikuma locekļiem. Vienlīdzīgi teikuma locekļi divdabja teicienā. Risinājuma soļos dots pareizs pieturzīmju lietojums, divdabja teiciens un vienlīdzīgie teikuma locekļi. 
0
12 1 p.
Pieturzīmju lietojums saliktā pakārtotā teikumā ar divdabja teicineu palīgteikumā uzreiz aiz pakārtojuma vārda. 
0
13 1 p.
Pieturzīmju lietojums teikumos ar divdabja teicienu. Raksturīgāko kļūdu noteikšana. Risinājuma soļos dots teikums ar pareizām pieturzīmēm. 
0
14 1 p.
Teikuma uzbūves noteikšana pēc pieturzīmju lietojuma un teikuma grafiskā attēla (dažādas uzbūves teikumi ar dažādi novietotu divdabja teicienu). 
0
1 6 p.
Divdabja teiciena veidošanās. Pieturzīmes teikumos ar divdabja teicienu. 
0
2 6 p.
Pieturzīmju lietošana dažādas uzbūves teikumos ar divdabja teicienu. 
0