Follow Uzdevumi on Twitter  Draugiem.lv  Facebook

Portāla lietotājiem pieejams

Elektroniskais
špikeris-padomdevējs.
Mācīties var spēlējoties!
Skolotāja Asistents -
sagatavo un izlabo
skolēnu darbus,
izskaidro risinājumus.
Mājskolotājs - labākais
palīgs vecākiem!
Esi TOPā! Piedalies
sacensībās un iegūsti
vērtīgas balvas.
Labākie rezultāti
Reklāma
Mūs atbalsta
  Darbības nosaukums Punkti Apraksts Reizes nokārtots Rezultāts  
1
Vārda sastāvs 
2
Vārda sastāvs: jēdzieni, piemēri. Pirmatnīgi un atvasināti vārdi. 
3
Priedēkļu un piedēkļu atrašanās vieta un uzdevums vārdā, pasvītrojumi. 
4
Vārda sastāvs 
1 2 p.
Vārda saknes noteikšana. Risinājuma soļos doti radniecīgie vārdi. 
0
2 4 p.
Vārda saknes noteikšana. Risinājuma soļos doti radniecīgie vārdi. 
0
3 3 p.
Saknei atbilstoša vārda noteikšana. Risinājuma soļos doti radniecīgie vārdi. 
0
4 4 p.
Vārda formu salīdzināšana (vienskaitļa nominatīva forma un citas locījumu formas tekstā). 
0
5 3 p.
Pareiza vārda sastāva pasvītrojuma noteikšana (galotnes un saknes pasvītrošana). 
0
6 4 p.
Vārda priedēkļa noteikšana. Risinājuma soļos doti priedēkļi un skaidrota ar priedēkļiem atvasināto vārdu pareizrakstība priedēkļa un saknes sadurā. 
0
7 4 p.
Pareizi uzrakstītu vārdu izvēle (ar priedēkli atvasinātu vārdu pareizrakstība, ja priedēkļa un saknes sadurā atrodas divi vienādi līdzskaņi). 
0
8 4 p.
Pareizi uzrakstītu vārdu izvēle (ar priedēkli atvasinātu vārdu pareizrakstība, ja priedēkļa un saknes sadurā atrodas divi vienādi līdzskaņi). 
0
9 2 p.
Pareizā līdzskaņa burta izvēle priedēkļa rakstībā. 
0
10 3 p.
Vārda sastāva noteikšana (ar priedēkli atvasinātiem vārdiem). 
0
11 2 p.
Piedēkļa saskatīšana vārdā. Risinājuma soļos dots pilns vārda sastāvs, piemēri vārdu atvasināšanai ar piedēkli un pasvītrojuma paraugs. 
0
12 2 p.
Dotā piedēkļa novērtēšana. Risinājuma soļos dots pilns vārda dalījums sastāvdaļās. 
0
13 3 p.
Vārda sastāva noteikšana (ar piedēkļiem atvasinātiem vārdiem). 
0
14 3 p.
Vārdu darināšana, izmantojot piedēkļus. 
0
15 4 p.
Vārda sastāva noteikšana (vārdi, kas atvaināti ar priedēkļiem un piedēkļiem) 
0
16 6 p.
Atbilstoša vārda atrašana dotajam vārda sastāvam. Risinājuma soļos dots vārda sastāvs visiem varianta vārdiem. 
0
17 6 p.
Atbilstoša vārda atrašana dotajam vārda sastāvam. Risinājuma soļos dots vārda sastāvs visiem varianta vārdiem. 
0
18 6 p.
Atbilstoša vārda atrašana dotajam vārda sastāvam. Risinājuma soļos dots vārda sastāvs visiem varianta vārdiem. 
0
19 3 p.
Salikteņu meklēšana tekstā. Risinājuma soļos dots vārda dalījums pēc vārda sastāvdaļām, vārdā pasvītrotas abas saknes un galotne. Risinājuma soļos var izlasīt arī visu pasakas tekstu. 
0
1 12 p.
Vārda saknes noteikšana. 
0
2 9 p.
Vārda priedēkļa noteikšana, priedēkļa pareizrakstība un pasvītrošana. 
0
3 9 p.
Vārda piedēkļa noteikšana, atrašanās vieta vārdā un pasvītrojums. 
0