Follow Uzdevumi on Twitter  Draugiem.lv  Facebook

Portāla lietotājiem pieejams

Elektroniskais
špikeris-padomdevējs.
Mācīties var spēlējoties!
Skolotāja Asistents -
sagatavo un izlabo
skolēnu darbus,
izskaidro risinājumus.
Mājskolotājs - labākais
palīgs vecākiem!
Esi TOPā! Piedalies
sacensībās un iegūsti
vērtīgas balvas.
Labākie rezultāti
Reklāma
Mūs atbalsta
  Darbības nosaukums Punkti Apraksts Reizes nokārtots Rezultāts  
1
Komercdarbības būtība; Komercdarbības stimuli un riski; Valsts loma uzņēmējdarbibā; Komercdarbības vide. 
2
Komercdarbības juridiskās formas - IK, PS, KS, SIA, AS. 
3
Finanses - iekšējo finanšu līdzekļu avoti un ārējie finanšu avoti. Pamatkapitāls, pašu kapitāls, pamatlīdzekļi, apgrozāmie līdzekļi, amortizācija. 
4
Kredīts, vienkāršie procenti, saliktie procenti, pēcapmaksa, priekšapmaksa, kredīta formas 
5
Grāmatvedības organizācija un galvenie elementi. Bilance, aktīvi un pasīvi. 
6
Grāmatvedības bilance - aktīvi, pasīvi. Bilances struktūra. Likviditāte; Saistību koeficienst. 
7
Peļņas vai zaudējuma aprēķins. Grāmatvedības un ekonomiskā peļņa. Uzņēmuma maksātnespēja. 
8
Patstāvīgās, mainīgās, kopējās, vidējās patstāvīgās, vidējās mainīgās, galējās izmaksas. 
9
Darba ražīgums. Faktori, kas veicina darba ražīgumu. Rentabilitāte. 
1 1 p.
Teorētiski jautājumi par komercdarbības būtību 
0
2 1 p.
Finanses; Iekšējie un ārējie finansēšanas avoti. 
0
3 1 p.
Kredita veidi, kredīta vienkāršo un salikto procentu formula 
0
4 1 p.
Kredīts. Vienkāršie procenti, saliktie procenti, priekšapmaksa, pēcapmaksa (rēķināmie uzdevumi) 
0
5 2 p.
Uzdevumi, izmantojot vienkāršo procentu aprēķināšanas formulu. 
0
6 2 p.
Kredīti ar saliktiem procentiem 
0
7 1 p.
Aizdevuma procentu lieluma aprēķināšana 
0
8 1 p.
Kredīts ar priekšapmaksu 
0
9 1 p.
Grāmatvedības organizācija un galvenie elementi 
0
10 1 p.
Grāmatvedības bilance, saistību koeficients 
0
11 1 p.
Peļņas vai zaudējumu aprēķins; Ekonomiskā un gramatvedības peļņa; rentabilitāte 
0
12 2 p.
Uzņēmuma peļņas, izmaksu un ieņēmumu aprēķināšana. 
0
13 1 p.
Uzdevumi par kopējo ieņēmumu, kopējo izdevumu un peļņas aprēķināšanu 
0
14 1 p.
Uzņēmuma pamatlīdzekļa amortizācijas aprēķins, izmantojot lineāro metodi 
0
15 1 p.
Kopējo izmaksu, mainīgo un pastāvīgo izmaksu aprēķināsana 
0
16 1 p.
Darba ražīguma aprēķināšana; ekonomiskā efektivitāte 
0
17 1 p.
Darba ražīguma aprēķināšana 
0
18 1 p.
Vidējās kopējās izmaksas, vidējās pastāvgās izmaksas un vidējās mainīgās izmaksas. 
0
19 3 p.
Apgrozījuma rentabilitātes, aktīvu rentabilitātes un pašu kapitāla rentabilitātes aprēķināšana. 
0
1 3 p.
Komercdarbības būtība un formas. Ražošanas izmaksas - mainīgās, patstāvīgās un kopējās. 
0
2 3 p.
Grāmatvedības būtība un organizēšana. Bilance vai peļņas un zaudējumu aprēķins. 
0
3 3 p.
Kredīta būtība un veidi. Amortizācijas. Darba ražīgums uzņēmumā. 
0