Follow Uzdevumi on Twitter  Draugiem.lv  Facebook

Portāla lietotājiem pieejams

Elektroniskais
špikeris-padomdevējs.
Mācīties var spēlējoties!
Skolotāja Asistents -
sagatavo un izlabo
skolēnu darbus,
izskaidro risinājumus.
Mājskolotājs - labākais
palīgs vecākiem!
Esi TOPā! Piedalies
sacensībās un iegūsti
vērtīgas balvas.
Labākie rezultāti
Vai Tu pazīsti šokolādi?
1. vieta 84,581
Paul
Daugavpils 16. vidusskola, 11A
2. vieta 71,734
agli
Kārsavas vidusskola, Skolotājs
3. vieta 68,450
Signija :)
Kārsavas vidusskola, 5A
Reklāma
Mūs atbalsta
  Darbības nosaukums Punkti Apraksts Reizes nokārtots Rezultāts  
1
Komercdarbības būtība; Komercdarbības stimuli un riski; Valsts loma uzņēmējdarbibā; Komercdarbības vide. 
2
Komercdarbības juridiskās formas - IK, PS, KS, SIA, AS. 
3
Finanses - iekšējo finanšu līdzekļu avoti un ārējie finanšu avoti. Pamatkapitāls, pašu kapitāls, pamatlīdzekļi, apgrozāmie līdzekļi, amortizācija. 
4
Kredīts, vienkāršie procenti, saliktie procenti, pēcapmaksa, priekšapmaksa, kredīta formas 
5
Grāmatvedības organizācija un galvenie elementi. Bilance, aktīvi un pasīvi. 
6
Grāmatvedības bilance - aktīvi, pasīvi. Bilances struktūra. Likviditāte; Saistību koeficienst. 
7
Peļņas vai zaudējuma aprēķins. Grāmatvedības un ekonomiskā peļņa. Uzņēmuma maksātnespēja. 
8
Patstāvīgās, mainīgās, kopējās, vidējās patstāvīgās, vidējās mainīgās, galējās izmaksas. 
9
Darba ražīgums. Faktori, kas veicina darba ražīgumu. Rentabilitāte. 
1 1 p.
Teorētiski jautājumi par komercdarbības būtību 
0
2 1 p.
Finanses; Iekšējie un ārējie finansēšanas avoti. 
0
3 1 p.
Kredita veidi, kredīta vienkāršo un salikto procentu formula 
0
4 1 p.
Kredīts. Vienkāršie procenti, saliktie procenti, priekšapmaksa, pēcapmaksa (rēķināmie uzdevumi) 
0
5 2 p.
Uzdevumi, izmantojot vienkāršo procentu aprēķināšanas formulu. 
0
6 2 p.
Kredīti ar saliktiem procentiem 
0
7 1 p.
Aizdevuma procentu lieluma aprēķināšana 
0
8 1 p.
Kredīts ar priekšapmaksu 
0
9 1 p.
Grāmatvedības organizācija un galvenie elementi 
0
10 1 p.
Grāmatvedības bilance, saistību koeficients 
0
11 1 p.
Peļņas vai zaudējumu aprēķins; Ekonomiskā un gramatvedības peļņa; rentabilitāte 
0
12 2 p.
Uzņēmuma peļņas, izmaksu un ieņēmumu aprēķināšana. 
0
13 1 p.
Uzdevumi par kopējo ieņēmumu, kopējo izdevumu un peļņas aprēķināšanu 
0
14 1 p.
Uzņēmuma pamatlīdzekļa amortizācijas aprēķins, izmantojot lineāro metodi 
0
15 1 p.
Kopējo izmaksu, mainīgo un pastāvīgo izmaksu aprēķināsana 
0
16 1 p.
Darba ražīguma aprēķināšana; ekonomiskā efektivitāte 
0
17 1 p.
Darba ražīguma aprēķināšana 
0
18 1 p.
Vidējās kopējās izmaksas, vidējās pastāvgās izmaksas un vidējās mainīgās izmaksas. 
0
19 3 p.
Apgrozījuma rentabilitātes, aktīvu rentabilitātes un pašu kapitāla rentabilitātes aprēķināšana. 
0
1 3 p.
Komercdarbības būtība un formas. Ražošanas izmaksas - mainīgās, patstāvīgās un kopējās. 
0
2 3 p.
Grāmatvedības būtība un organizēšana. Bilance vai peļņas un zaudējumu aprēķins. 
0
3 3 p.
Kredīta būtība un veidi. Amortizācijas. Darba ražīgums uzņēmumā. 
0