Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

20♦
1. ZPD noformējums - fonti 4♦
2. Attēlu noformējums 7♦
3. Tabulu noformējums 9♦