Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Ieteikumi darba vadītājam

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. ZPD mērķi un uzdevumi
2. ZPD noformējums
3. ZPD struktūra un apjoms
4. Titullapa, anotācija
5. Satura rādītājs
6. Ievads, mērķis, uzdevumi, hipotēze, metodes
7. Literatūras apskats un analīze; praktiski eksperimentālā daļa
8. Secinājumi
9. Izmantoto avotu saraksts
10. Atsauces noformēšana
11. Pielikuma veidošana
12. Aptaujas
13. Intervija
14. Padomi skolēnam pirms darba nodošanas komisijai
15. ZPD aizstāvēšana un uzstāšanās novērtēšana

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. ZPD struktūra un apjoms 2. izziņas līmenis vidēja 10♦
2. ZPD noformējums - attālumi no lapas malām 2. izziņas līmenis vidēja 4♦
3. ZPD noformējums - fonti 2. izziņas līmenis vidēja 4♦
4. ZPD noformējums - vispārīgi noteikumi 2. izziņas līmenis vidēja 12♦
5. Tabulu noformējums 2. izziņas līmenis vidēja 9♦
6. Attēlu noformējums 2. izziņas līmenis vidēja 7♦
7. Titullapas noformēšana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦
8. Izmantoto avotu saraksts 2. izziņas līmenis vidēja 1♦

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. ZPD noformēšana 00:00:00 vidēja 20♦ Palielini savu reitingu!