Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Ieteikumi darba vadītājam

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. ZPD mērķi un uzdevumi
2. ZPD noformējums
3. ZPD struktūra un apjoms
4. Titullapa, anotācija
5. Satura rādītājs
6. Ievads, mērķis, uzdevumi, hipotēze, metodes
7. Literatūras apskats un analīze; praktiski eksperimentālā daļa
8. Secinājumi
9. Izmantoto avotu saraksts
10. Atsauces noformēšana
11. Pielikuma veidošana
12. Aptaujas
13. Intervija
14. Padomi skolēnam pirms darba nodošanas komisijai
15. ZPD aizstāvēšana un uzstāšanās novērtēšana

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. ZPD struktūra un apjoms 2. izziņas līmenis vidēja 10p.
2. ZPD noformējums - attālumi no lapas malām 2. izziņas līmenis vidēja 4p.
3. ZPD noformējums - fonti 2. izziņas līmenis vidēja 4p.
4. ZPD noformējums - vispārīgi noteikumi 2. izziņas līmenis vidēja 12p.
5. Tabulu noformējums 2. izziņas līmenis vidēja 9p.
6. Attēlu noformējums 2. izziņas līmenis vidēja 7p.
7. Titullapas noformēšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
8. Izmantoto avotu saraksts 2. izziņas līmenis vidēja 1p.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. ZPD noformēšana 00:00:00 vidēja 20p. Palielini savu reitingu!