Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5♦
1. Stilizācija, telpa 1♦
2. Plānu skaits kompozīcijā 1♦
3. Plastiskā telpa 1♦
4. Stilizācija 1♦
5. Stilizēts portrets 1♦