Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6♦
1. Perspektīva 1♦
2. Perspektīva 1♦
3. Cilvēka acs perspektīva 1♦
4. Putna perspektīva 1♦
5. Trīs satekpunktu perspektīve 1♦
6. Atmosfēras perspektīva 1♦