Teorija

Uzdevumi

1. Cilvēka acs perspektīva

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Putna perspektīva

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Trīs satekpunktu perspektīve

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Atmosfēras perspektīva

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Perspektīva

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦

Metodiskie materiāli