Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12♦
1. Silto un vēso krāsu raksturojums 4♦
2. Gadalaiki un siltās krāsas 3♦
3. Vēsā krāsa 1♦
4. Debesis siltos un vēsos toņos 2♦
5. Siltās un vēsās krāsas dabā 2♦