Teorija

Uzdevumi

1. Silto un vēso krāsu raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
2. Vēsā krāsa

Grūtības pakāpe: zema

1♦
3. Gadalaiki un siltās krāsas

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
4. Siltās un vēsās krāsas dabā

Grūtības pakāpe: zema

2♦

Testi

1. Siltās un vēsās krāsas

Grūtības pakāpe: vidēja

12♦

Metodiskie materiāli