Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5♦
1. Faktūra 1♦
2. Faktūru iegūšana 2♦
3. Faktūras dabā 1♦
4. Faktūras mākslā 1♦