Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10♦
1. Fašisms Itālijā 2♦
2. Fašisms Itālijā 2♦
3. „Korporatīvā sistēma” Itālijā 1♦
4. Fašisms 1♦
5. Notikumi Itālijā 4♦