Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

13♦
1. Autoritārisms un totalitārisms 2♦
2. Fašisms 2♦
3. Nacisms 2♦
4. Pirmais autoritārisma vilnis Eiropā 1♦
5. Otrs autoritārisma vilnis Eiropā 1♦
6. Ekonomiskā krīze 1♦
7. Fašisms 1♦
8. Fašisms 1♦
9. Nacionālsociālistiskā ideoloģija 1♦
10. Antisemītisms 1♦