22.
maijā
Eksāmens LATVIEŠU VALODĀ 9. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiālu raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Starpkaru periods (20.-30. gadi) Starpkaru periods (Pirmā pasaules kara sekas; miera nodrošināšanas modeļi; diktatūra pret demokrātiju).
2. Versaļas sistēma Versaļas sistēma un Tautu Savienība.
3. Jaunās valstis Jaunās valstis Austrumeiropā (Igaunija, Lietuva un Somija (20.gs. 20. gadi)).
4. Starptautiskās problēmas Starptautiskās problēmas pēc kara (Vašingtonas sistēma; reparācijas; Lokarno konference).
5. Iekšpolitiskās attīstības tendences Iekšpolitiskās attīstības tendences Eiropas valstīs un ASV (Lielbritānijas Konservatīvo partija un liberāļi; sociāldemokrāti; fašisti; komunisti).
6. Lielbritānija un Francija Lielbritānija un Francija starpkaru periodā.
7. Veimāras republika Veimāras republika (kreisie un labējie spēki; Rūras krīze; politiskā un ekonomiskā stabilizācija Vācijā).
8. Sociālekonomiskā politika Sociālekonomiskā politika ASV un Eiropas valstīs (galvenās pārmaiņas pasaules ekonomikā; ekonomiskās attīstības posmi; sociālā politika).
9. Iekšpolitiska demokrātijas valstīs Iekšpolitiskā attīstība demokrātijas valstīs 30. gados (republikāņi un demokrāti ASV; nacionālā valdība Lielbritānijā; Tautas fronte Francijā).
10. Lielvalstu ārpolitika, diplomātija Lielvalstu ārpolitika un diplomātija kara priekšvakarā (pacifiskā diplomātija un neitralitātes politika; diplomātiskie manevri kara priekšvakarā).
11. Starptautisko attiecību attīstība Starptautisko attiecību attīstība (Versaļas sistēmas krīze; Eiropas lielvalstu sadarbības varianti un savienības).

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Miera nodrošināšanas modeļi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Miera nodrošināšanas modeļi (liberālais un sociālistiskais).
2. Diktatūra pret demokrātiju 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Diktatūra pret demokrātiju starpkaru periodā Eiropā.
3. Versaļas sistēma 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Parīzes miera konference. Versaļas miers - kompromisa miers.
4. Tautu Savienība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Tautu Savienības izveidošanās un darbība.
5. Jaunās valstis Austrumeiropā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jaunās valstis Austrumeiropā. Somija.
6. Igaunijas un Lietuvas izveidošanās 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Igaunijas un Lietuvas neatkarības pasludināšana un cīņa par to.
7. Starptautiskās problēmas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Starptautiskās problēmas (Vašingtonas sistēma; reparācijas; konference Lokarno).
8. Iekšpolitika Eiropā un ASV 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Iekšpolitiskās attīstības tendences Eiropas valstīs un ASV.
9. Lielbritānija 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Lielbritānija starpkaru periodā.
10. Francija 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Francija starpkaru periodā.
11. Veimāras republika 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Veimāras republika, tās pārvalde.
12. Veimāras politiskie spēki 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Veimāras republikas politiskie spēki (labējie un kreisie).
13. Ekonomiskā un sociālā politika 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Ekonomiskā un sociālā politika Eiropā un ASV.
14. Iekšpolitika ASV un Lielbritānijā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Iekšpolitika ASV un Lielbritānijā 30. gados.
15. Iekšpolitika Francijā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Iekšpolitika Francijā 30. gados.
16. Lielvalstu ārpolitika, diplomātija 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Lielvalstu ārpolitika un diplomātija kara priekšvakarā.
17. Versaļas sistēmas krīze 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Versaļas sistēmas krīze, tās iemesli.
18. Eiropas lielvalstu sadarbība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Eiropas lielvalstu sadarbības varianti un savienības.
19. Politiķi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. ASV un Eiropas valstu politiķi.
20. Notikumi starpkaru periodā 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Notikumi starpkaru periodā Eiropā un ASV.
21. Notikumi starpkaru periodā 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Notikumi starpkaru periodā Eiropā un ASV.
22. Notikumi starpkaru periodā Eiropā 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Notikumi starpkaru periodā Eiropā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Starpkaru periods un starptautiskās problēmas 00:00:00 vidēja 13p. Starpkaru periods 20.-30. gadi (I pasaules kara sekas; miera nodrošināšanas modeļi; Versaļas sistēma; Tautu Savienība; Vašingtonas sistēma; Lokarno konference).
2. Jaunās valstis Austrumeiropā 00:00:00 vidēja 6p. Jaunās valstis Austrumeiropā (Igaunija, Lietuva un Somija (20.gs. 20. gadi)).
3. Iekšpolitiskās attīstības tendences 00:00:00 vidēja 9p. Iekšpolitiskās attīstības tendences Eiropas valstīs un ASV.
4. Lielbritānija, Francija un Vācija starpkaru periodā 00:00:00 vidēja 11p. Lielbritānija, Francija un Vācija starpkaru periodā.
5. Sociālekonomiskā politika ASV un Eiropas valstīs 00:00:00 vidēja 4p. Sociālekonomiskā politika ASV un Eiropas valstīs (galvenās pārmaiņas pasaules ekonomikā; ekonomiskās attīstības posmi; sociālā politika).
6. Lielvalstu starptautiskās attiecības, ārpolitika un diplomātija kara priekšvakarā 00:00:00 vidēja 8p. Lielvalstu starptautiskās attiecības, ārpolitika un diplomātija kara priekšvakarā (pacifiskā diplomātija; neitralitātes politika; Versaļas sistēmas krīze; Eiropas lielvalstu sadarbības varianti un savienības).