Teorija

Uzdevumi

1. Miera nodrošināšanas modeļi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
2. Diktatūra pret demokrātiju

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Versaļas sistēma

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Tautu Savienība

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
5. Jaunās valstis Rietumeiropā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Igaunijas un Lietuvas izveidošanās

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Starptautiskās problēmas

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Iekšpolitika Eiropā un ASV

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
9. Lielbritānija

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
10. Francija

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
11. Veimāras republika

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
12. Veimāras politiskie spēki

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
13. Ekonomiskā un sociālā politika

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
14. Iekšpolitika ASV un Lielbritānijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
15. Iekšpolitika Francijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
16. Lielvalstu ārpolitika, diplomātija

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
17. Versaļas sistēmas krīze

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
18. Eiropas lielvalstu sadarbība

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
19. Politiķi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
20. Notikumi starpkaru periodā

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
21. Notikumi starpkaru periodā

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
22. Notikumi starpkaru periodā Eiropā

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦

Testi

1. Starpkaru periods un starptautiskās problēmas

Grūtības pakāpe: vidēja

13♦
2. Jaunās valstis Austrumeiropā

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
3. Iekšpolitiskās attīstības tendences

Grūtības pakāpe: vidēja

9♦
4. Lielbritānija, Francija un Vācija starpkaru periodā

Grūtības pakāpe: vidēja

11♦
5. Sociālekonomiskā politika ASV un Eiropas valstīs

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
6. Lielvalstu starptautiskās attiecības, ārpolitika un diplomātija kara priekšvakarā

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦

Metodiskie materiāli