Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiālu raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Nesenās vēstures atspoguļošana Nesenās vēstures izpētes un atspoguļošanas grūtības.
2. Starptautiskā sistēma Pārmaiņas starptautiskajā sistēmā.
3. ANO Apvienoto Nāciju Organizācija.
4. Jaltas un Potsdamas konferences Jaltas un Potsdamas konferences 1945. gadā.
5. Bēgļi un deportācijas Iedzīvotāju pārvietošana, deportācijas un bēgļi.
6. Nirnbergas un Tokijas prāvas Nirnbergas un Tokijas prāvas. Denacifikācija. Kolaboracionisti.
7. Austrumeiropas sovjetizācija Austrumeiropas sovjetizācija pēc II pasaules kara.
8. „Aukstā kara” sākums „Aukstā kara” sākums. ASV loma pēckara pasaulē. Vācijas sadalīšana.
9. Japāna un Ķīna pēc kara Japānas kapitulācija. Notikumi Japānā un Ķīnā pēc II pasaules kara.
10. Pēckara saimniecība Pēckara saimniecība Vācijā, Lielbritānijā, ASV un PSRS. Maršala plāns.
11. Ikdiena un kultūra pēc kara Ikdienas dzīve un garīgā kultūra pirmajos pēckara gados.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vēstures atspoguļošanas grūtības 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Nesenās vēstures atspoguļošanas grūtības.
2. II pasaules kara uzvarētājvalstis 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ II pasaules kara uzvarētājvalstis (Francija, Lielbritānija, PSRS un ASV).
3. Zaudētājvalstis II pasaules karā 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Pārmaiņas starptautiskajā sistēmā pēc II pasaules kara. Zaudētājvalstis.
4. Apvienoto Nāciju Organizācija 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Apvienoto Nāciju Organizācija, tās izveidošana.
5. Jaltas un Potsdamas konferences 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Jaltas un Potsdamas konferences 1945. gadā.
6. Bēgļi pēc II pasaules kara 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Bēgļi pēc II pasaules kara. Iedzīvotāju pārvietošana.
7. Kara noziedznieku prāvas 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Nirnbergas un Tokijas procesi. Denacifikācija. Kolaboracionisms.
8. Austrumeiropas sovjetizācija 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Austrumeiropas sovjetizācija pēc II pasaules kara.
9. "Aukstā kara" sākums 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Valstu attiecības pēc kara un "Aukstā kara" sākums.
10. ASV un Vācija pēc kara 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ ASV loma pēckara pasaulē. Vācijas sadalīšana.
11. Japāna un Ķīna pēc kara 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Japāna un Ķīna pēc II pasaules kara.
12. Pēckara saimniecība 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Pēckara saimniecība. Maršala plāns.
13. Ikdienas dzīve un kultūra pēc kara 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Ikdienas dzīve un kultūra pēc kara. Ikdienas un garīgās dzīves ideoloģizācija Austrumeiropā.
14. Notikumi pasaulē pēc kara 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Notikumi pasaulē pēc II pasaules kara.
15. Notikumi pasaulē pēc kara 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Notikumi pasaulē pēc II pasaules kara.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nesenās vēstures izpētes grūtības 00:00:00 vidēja 3♦ Nesenās vēstures izpētes un atspoguļošanas grūtības.
2. Pārmaiņas starptautiskajā sistēmā 00:00:00 vidēja 12♦ Pārmaiņas starptautiskajā sistēmā. ANO. Potsdamas un Jaltas konferences.
3. Iedzīvotāju deportācijas un kara noziedznieku prāvas 00:00:00 vidēja 7♦ Iedzīvotāju deportācijas. Bēgļi. Nirnbergas un Tokijas prāvas. Denacifikācija. Kolaboracionisti.
4. Austrumeiropas sovjetizācija un "aukstā kara" sākums 00:00:00 vidēja 10♦ Austrumeiropas sovjetizācija. „Aukstā kara” sākums. Vācijas sadalīšana.
5. Japāna un Ķīna pēc kara 00:00:00 vidēja 4♦ Japānas kapitulācija. Notikumi Japānā un Ķīnā pēc II pasaules kara.
6. Saimniecība, ikdienas un kultūras dzīve pēc kara 00:00:00 vidēja 9♦ Pēckara saimniecība. Maršala plāns. Ikdienas un kultūras dzīve pirmajos pēckara gados.