Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15♦
1. Sociālisms 2♦
2. Krievijas pilsoņu karš 2♦
3. Iekšpolitiskā krīze Krievijā 2♦
4. PSRS nodibināšana 2♦
5. PSRS politiķi 1♦
6. Sociālisms 1♦
7. 20.-30.g. padomju vēstures izpēte 1♦
8. Pilsoņu karš Krievijā 1♦
9. Kronštates dumpis 1♦
10. PSRS 1♦
11. PSRS 1♦