Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiālu raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Sociālisms Padomju Krievijā Sociālisms Padomju Krievijā. 20.-30.g. padomju sabiedrības vēstures izpētes grūtības.
2. Pilsoņu karš Krievijā Pilsoņu karš Krievijā un pirmā iekšpolitiskā krīze.
3. Komunistiskā boļševiku partija Komunistiskā boļševiku partija un PSRS nodibināšana.
4. PSRS terors un represijas PSRS terors, represijas un deportācijas (GULAG).
5. PSRS politika PSRS nacionālā politika un ārpolitika.
6. PSRS sociālekonomiskā attīstība PSRS sociālekonomiskā attīstība („kara komunisma” politika; jaunā ekonomiskā politika; rūpniecības modernizācija un tautsaimniecības plānošana; kolektivizācija).
7. Kultūra un ikdienas dzīve PSRS Kultūra un ikdienas dzīve PSRS (cīņa ar analfabētismu; izglītības, kultūras un mākslas pārraudzība; vara un inteliģence; padomju cilvēka dzīvesveids).

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sociālisms 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Sociālisms Ļeņinismā. Proletariāta diktatūra.
2. Krievijas pilsoņu karš 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Krievijas pilsoņu karš (1918.g. – 1922.g.) .
3. Iekšpolitiskā krīze Krievijā 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Pirmā boļševiku partijas un padomju varas iekšpolitiskā krīze.
4. PSRS nodibināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Komunistiskā (boļševiku) partija. PSRS nodibināšana.
5. PSRS politiķi 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ PSRS politiķi: V. Ļeņins, J. Staļins, Ļ. Trockis.
6. Terors un represijas PSRS 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Terors un represijas PSRS. GULAG.
7. PSRS terors pret iedzīvotājiem 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Terors un represijas PSRS.
8. Padomju Krievijas ārpolitika 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Padomju Krievijas ārpolitika (Rapollo līgums; Tautu Savienība; Versaļas – Rīgas sistēma; "pasaules revolūcija").
9. PSRS nacionālā politika 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ PSRS nacionālā politika (Krievijas tautu tiesību deklarācija; PSRS Konstitūcija).
10. PSRS sociālekonomiskā attīstība 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ PSRS sociālekonomiskā attīstība („Kara komunisma” politika; jaunā ekonomiskā politika; kolektivizācija).
11. Kultūra Padomju Savienībā 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Kultūra un izglītība Padomju Savienībā (analfabētisms; sociālistiskais reālisms; kino).
12. Kultūra, izglītība un māksla 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Kultūra, izglītība un māksla Padomju Savienībā (analfabētisms; sociālistiskais reālisms; kino).
13. PSRS 20. - 30. gados 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Padomju Sociālistisko Republiku Savienība starpkaru periodā.
14. PSRS 20. - 30. gados 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Padomju Sociālistisko Republiku Savienība starpkaru periodā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pilsoņu karš Krievijā un Komunistiskās boļševiku partijas nākšana pie varas 00:00:00 vidēja 15♦ Pilsoņu karš Krievijā un pirmā iekšpolitiskā krīze. Komunistiskā boļševiku partija un PSRS nodibināšana.
2. PSRS terors un represijas 00:00:00 vidēja 5♦ PSRS terors, represijas un deportācijas (GULAG).
3. PSRS nacionālā politika, ārpolitika un sociālekonomiskā attīstība 00:00:00 vidēja 9♦ PSRS nacionālā politika, ārpolitika un sociālekonomiskā attīstība („kara komunisma” politika; jaunā ekonomiskā politika; rūpniecības modernizācija un tautsaimniecības plānošana; kolektivizācija).
4. Kultūra un ikdienas dzīve PSRS 00:00:00 vidēja 5♦ Kultūra un ikdienas dzīve PSRS (cīņa ar analfabētismu; izglītības, kultūras un mākslas pārraudzība; vara un inteliģence; padomju cilvēka dzīvesveids).