Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6♦
1. Valsts saimniecība 2♦
2. Lauksaimniecība 2♦
3. Sociālā sfēra 1♦
4. Rūpniecība un tirdzniecība 1♦