Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6♦
1. Vēlēšanu sistēma 2♦
2. Nacionālās minoritātes 2♦
3. Vēlēšanu sistēma 1♦
4. Nacionālās minoritātes 1♦