Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6♦
1. Politiskās partijas 2♦
2. Partiju politiskie uzskati 2♦
3. LSDSP 1♦
4. Partiju bloki 1♦