Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiālu raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satversme Parlamentārās demokrātijas aizsākumi Latvijā: Satversmes sapulce, Satversme.
2. Politika Politiskās norises Latvijā parlamentārās demokrātijas laikā: Saeima, Ministru kabinets, Tiesu vara, politiķi.
3. Politiskās partijas Politiskās partijas un partiju bloki Latvijas Republikā parlamentārās demokrātijas laikā.
4. Vēlēšanu sistēma LR Saeimas vēlēšanu sistēma. Nacionālās minoritātes.
5. LR valdību darbība LR valdību darbība. Parlamentārās sistēmas krīzes iemesli.
6. Latvijas Republikas ārpolitika Latvijas Republikas ārpolitika parlamentārās demokrātijas laikā.
7. Ekonomika un finanses Saimniecības atjaunošana un finanšu sistēmas izveidošana.
8. Saimniecība Valsts politika lauksaimniecībā, rūpniecībā un tirdzniecībā. Sociālā sfēra.
9. Kultūra Kultūras dzīves atjaunošana: Kultūras fonds, bibliotēkas, mūzika, teātris, grāmatniecība un prese, mūzika un tēlotājmāksla.
10. Izglītība Jaunas izglītības sistēmas radīšana.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Satversme un Satversmes sapulce 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ LR Satversmes sapulce un Satversme.
2. Satversme un Satversmes sapulce 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ LR Satversmes sapulce un Satversme.
3. Latvijas prezidenti 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Latvijas valsts prezidenti no 1922. g. līdz 1940. g.
4. Saeima 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ LR Saeima, tās sastāvs un funkcijas.
5. Tiesu vara 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Tiesu vara parlamentārās demokrātijas laikā Latvijā.
6. Politiskās partijas 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Politiskās partijas parlamentārās demokrātijas laikā (LSDSP, Zemnieku savienība, LKP, Pērkonkrusts u.c.).
7. Partiju politiskie uzskati 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Partiju (LSDSP, LKP, Pērkonkrusts, Zemnieku savienība) politiskie uzskati.
8. Vēlēšanu sistēma 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Vēlēšanu sistēma parlamentārās demokrātijas laikā Latvijā.
9. Nacionālās minoritātes 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Nacionālās minoritātes (krievu, ebreju, vāciešu, poļu u.c.) parlamentārās demokrātijas laikā Latvijā.
10. LR valdības 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ LR valdības parlamentārās demokrātijas laikā.
11. Ministru prezidenti 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ 4 Saeimu (13 Ministru kabinetu) Ministru prezidenti.
12. Latvijas ārpolitika 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Latvijas ārpolitika: Z. A. Meierovica ārpolitikas stratēģija.
13. Latvijas ārpolitikas pamati 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Latvijas ārpolitikas pamati (Latvijas atzīšana de iure, miera līgumi, vēstniecības).
14. Finanšu sistēma 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ LR finanšu sistēmas izveidošana (jaunas valūtas ieviešana).
15. Saimniecības atjaunošana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ LR saimniecības atjaunošana posmi (vēsturnieka A. Aizsilnieka iedalījums).
16. Valsts saimniecība 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Valsts saimniecība (lauksaimniecība, rūpniecība un tirdzniecība).
17. Lauksaimniecība 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Valsts politika lauksaimniecībā (agrārā reforma).
18. Kultūras fonds 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Kultūras fonds, tā izveidošana un darbība.
19. Mūzika un teātris 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Mūzika un teātris parlamentārajā posmā (LNO, Dailes teātris, Mūzikas akadēmija, Mākslas akadēmija, Nacionālais teātris).
20. Tēlniecība 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Tēlniecība parlamentārās demokrātijas laikā Latvijā (Brīvības piemineklis, Brāļu kapu komplekss).
21. Grāmatniecība un prese 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Grāmatniecība un prese (grāmatu apgādi, laikraksti, zinātniskā literatūra, daiļliteratūra).
22. Ievērojami cilvēki kultūrā 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Ievērojami cilvēki kultūrā, to veikums.
23. Izglītība 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Izglītība Latvijā parlamentārajā posmā (jauna izglītības sistēma, minoritāšu skolas, LU).

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Satversme 00:00:00 vidēja 8♦ Parlamentārās demokrātijas aizsākumi Latvijā: Satversmes sapulce, Satversme.
2. Politika 00:00:00 vidēja 8♦ Politiskās norises Latvijā parlamentārās demokrātijas laikā: Saeima, Ministru kabinets, Tiesu vara, politiķi.
3. Politiskās partijas 00:00:00 vidēja 6♦ Politiskās partijas un partiju bloki Latvijas Republikā parlamentārās demokrātijas laikā.
4. Vēlēšanu sistēma 00:00:00 vidēja 6♦ LR Saeimas vēlēšanu sistēma. Nacionālās minoritātes.
5. LR valdību darbība 00:00:00 vidēja 6♦ LR valdību darbība. Parlamentārās sistēmas krīzes iemesli.
6. Latvijas Republikas ārpolitika 00:00:00 vidēja 6♦ Latvijas Republikas ārpolitika parlamentārās demokrātijas laikā.
7. Ekonomika un finanses 00:00:00 vidēja 6♦ Saimniecības atjaunošana un finanšu sistēmas izveidošana.
8. Saimniecība 00:00:00 vidēja 6♦ Valsts politika lauksaimniecībā, rūpniecībā un tirdzniecībā. Sociālā sfēra.
9. Kultūra 00:00:00 vidēja 12♦ Kultūras dzīves atjaunošana: Kultūras fonds, bibliotēkas, mūzika, teātris, grāmatniecība un prese, mūzika un tēlotājmāksla.
10. Izglītība 00:00:00 vidēja 4♦ Jaunas izglītības sistēmas radīšana pēc neatkarības iegūšanas.